Hälsomässan de två första dagar

  • Publicerad: 20 maj 2018

PÅ TORSDAG 24 OCH FREDAG 25 MAJ FINNS FÖLJANDE AKTÖRER PÅ PLATS MELLAN kl 13.00-16.00
Hälsomässan avslutas på lördag den 26 maj ute på Rinkeby Torg kl 12-15.

Rinkeby Vårdcentral
Torsdag: Blodtryck kontroll och Lungfunktionstest( COPD6)
Fredag: Blodsocker test och diabetes information

Tensta Sim och idrottshall
Få information om var idrottshallarna finns och vad de har att erbjuda.

Relationsvåldsteamet i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista
Är du utsatt för våld? Relationsvådsteamen kan hjälpa dig att hitta hjälp.

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
Information, rådgivning och vägledning.

Familjehuset i Rinkeby
Familjerådgivning och tips om var du kan söka hjälp om du har problem i din relation eller om ditt barn mår illa.

Förskolor i Rinkeby och Rinkeby Öppna förskolan
Informerar om förskolans verksamhet och arbeten med barnen.

Praktikertjänst Psykiatri i Rinkeby
Informerar om mottagningen i Rinkeby som är en psykiatrisk specialistmottagning. De erbjuder utredning och behandling till personer över 18 år med allvarlig psykisk sjukdom, huvudsakligen för boende i stadsdelarna Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista.

Framtid Stockholm Järva
Informerar om sin uppsökande verksamhet i Järva som bland annat består av uppsökande arbete, bedömning och behandling vid missbruk. Framtid Stockholm Järva arbetar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i området, polis, föreningar och andra aktörer.
Genom att tidigt fånga upp ungdomar som dragits in i kriminalitet eller börjat använda droger kan de hjälpa ungdomarna. Framtid Stockholm Järva är en viktig satsning för att motverka kriminalitet bland unga men även för att öka tryggheten på Järva generellt.

Maria Teresa Riquelme – Medium – tarot- reiki- healer och personlig utveckling.

Till toppen