Hälsomässan i Rinkeby centrum

  • Publicerad: 20 maj 2018

SCENPROGRAMMET OCH AKTÖRER PÅ PLATS DEN 26 MAJ KL 12-15

Projektledare för Hälsomässan är Isabel Enberg tel 076 346 6366.

Tensta Sim och idrottshall

Få information om var idrottshallarna finns och vad de har att erbjuda.

Relationsvåldsteamet i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista 

Är du utsatt för våld? Relationsvådsteamen kan hjälpa dig att hitta hjälp.

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Information, rådgivning och vägledning.

Familjehuset i Rinkeby

Familjerådgivning och tips om var du kan söka hjälp om du har problem i din relation eller om ditt barn mår illa.

Förskolor i Rinkeby och Rinkeby Öppna förskolan

Informerar om förskolans verksamhet och arbetet med barnen.

Praktikertjänst Psykiatri i Rinkeby

Informerar om mottagningen i Rinkeby som är en psykiatrisk specialistmottagning. De erbjuder utredning och behandling till personer över 18 år med allvarlig psykisk sjukdom, huvudsakligen för boende i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Framtid Stockholm Järva

Informerar om sin uppsökande verksamhet i Järva som bland annat består av uppsökande arbete, bedömning och behandling vid missbruk. Framtid Stockholm Järva arbetar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i området, polis, föreningar och andra aktörer.

Genom att tidigt fånga upp ungdomar som dragits in i kriminalitet eller börjat använda droger kan de hjälpa ungdomarna. Framtid Stockholm Järva är en viktig satsning för att motverka kriminalitet bland unga men även för att öka tryggheten på Järva generellt.

Kajsa Björnson, preventionssamordnare, avdelning förebyggande, fritid information om farliga droger och spel.

Maria Teresa Riquelme – Medium – tarotist- reiki- healer och personlig utveckling.

Folktandvården Rinkeby - Information och rådgivning

RFSU – Informerar om aborträtt, sexualupplysning och sexuella rättigheter

Diabetes Wellness Sverige

Informerar om diabetes och erbjuder diabetiker olika typer av stöd och hjälpmedel som kan underlätta vardagen i väntan på ett botemedel. Dietist på plats, tävling och målarhörna för barnen.

BRIS – Barnes rätt i samhället.

Stockholms HLR-förening

Få en snabb utbildning om hur du kan rädda liv med hjälp av vuxendocka med Hjärtstartare, Barndocka och luftvägstoppsdocka.

Information och rådgivning från:

*Förebyggande, fritid och medborgarservicestab

*Studiefrämajandet

*Järvapsykiatrin – Rinkeby, Spånga, Kista

*Stockholms stadsdelsförvaltning

*Järva Tandläkarna

*Järva Ungdomsmottagning

*Fitness 24 seven – informerar

*S-kvinnor i norra/ Södra Järva – talar

Say not to drugs

Droginformation – utan skrämsel och pekpinnar – så att barn och unga kan ta ett eget beslut angående droger.

Medborgarkontoret

Samhällsinformation och rådgivning.

Amelmottagning Södersjukhuset

Amelmottagningen informerar om deras mottagning för flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/ könsstympning.

Sluta Röka linjen

Informerar hur du kan sluta röka och snusa.

Riksförbundet Hjärnkoll/Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Stockholms läns landsting

Rinkeby Biblioteket

På biblioteket hittar du böcker och tidskrifter med tips och råd om hälsosam mat.

Kronans apotek- Blodtrycksmätning

Sophie Haarlem – visar och informerar om fäktning

Rinkebyskolan – skolprojekt

Läkare utan gränser

Miniloppet för barn 3-6 år

Anmäld ditt barn till miniloppet till isabel.enberg@fastpartner.se eller 0763466366

Tillsammans med Rinkeby Run – ordnar vi ett litet minilopp för barn 3-6 år. Alla barn får medalj och banan när de kommer i mål.

Matcenter i Rinkeby – bjuder alla barn som springer miniloppet på bananer.

Till toppen