Möt kulturer och karaktärer

Tillbakablick

Namnet Rinkeby kommer från det äldre svenska ordet rinker, som betyder ”krigare”. Namnet är omtalat från 1347 som Rynkaby då Olof in Rynkaby uppträder som faste på Sollentuna häradsting.

Stadsdelen Rinkeby uppstod 1 januari 1949. Från 1953 uppgick Rinkeby i stadsdelen Järvafältet, men från 1965 är Rinkeby en egen stadsdel.

En generalplan för Rinkeby och Tensta togs fram 1965 av Göran Sidenbladh, Igor Dergalin och Josef Stäck vid stadsbyggnadskontoret. Rinkeby började byggas 1968 och de första invånarna flyttade in 1969. Alla hus var klara 1971 och den 3 november 1971 invigdes Rinkeby Centrum.

Centrumanläggningen idag

Rinkeby består till största delen av hyreslägenheter som är samlade runt centrum. Här finns gallerian med flera affärer samt ett torg, Rinkebytorget, som omgärdas av låga butikslängor med bland annat vårdcentral och Folkets hus. Under stora delar av året finns en torghandel med frukt och grönsaker.

2013 moderniserades gallerian och en ny ingång från tunnelbanan öppnades upp. Rinkeby Centrum har ett 30-tal butiker och fyra restauranger. Några nyckelaktörer är Lidl, Matcenter och Fitness 24 Seven. Centrumanläggningen ägs av Fastpartner AB sedan 2011.

Grafisk profil för Rinkeby Centrum

Ladda ned vår grafiska profil här »