Parkera hos oss

Parkering kostar 10 kr/timme och finns på torget, direkt i anslutning till Rinkeby Torg.
Svea P Service AB är ansvarig för parkeringen.
Webbsida: www.sveapservice.se
Felanmälan: 08-556 306 70